Maloprofilové technológie

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Tesniaca, spevňujúca a výplňová injektáž:
Je založená vo vyplnení pórov a medzier v zemine, hornine, respektíve v murive injekčnou zmesou na báze cementu alebo živíc. Injekčná zmes sa dopravuje do prostredia maloprofilovým vrtom s výstrojom – perforovaná injekčná rúrka s manžetami alebo špeciálne injekčné pakre a pri kontrolovanej injektáži (meranie injekčného tlaku a množstva) sa póry a medzery v danom prostredí vyplnia. Vzniká kompozit zeminy, horniny, alebo muriva s injekčnou zmesou a po vytvrdnutí spĺňa tesniacu alebo spevňujúcu funkciu.

Odvodňovacie horizontálne vrty:
Základ je v zabudovaní perforovanej výstroje horizontálneho odvodňovacieho vrtu na odvedenie vody zo zeminového alebo horninového prostredia. Vrty sa využívajú na sanáciu zosuvných území, respektíve na plošné odvodnenie.

stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil