Zemné klince

Založenie objektu Práce špeciálneho zakladania Hĺbkové zakladanie Zemné klince Klince Striekaný betón Stabilita stien

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Technológia zemných klincov spočíva v osadení výstroja klincov (betonársky profil pr. 20-32 mm alebo sklolaminát rovnakého priemeru) do vrtu vyplneného cementovou zálievkou . Po zatuhnutí sa dá klinec aktivovať cez hlavu klinca (platňa z plechu), cez maticu, alebo privarením platne na výstroj klinca presahujúci z vrtu. Klince sa dajú realizovať v dočasnej alebo trvalej úprave (antikorózna ochrana výstroja a hlavy klinca).

Klince sa používajú na dočasnú alebo trvalú stabilizáciu svahov stavebných jám a pre zárezy a múry líniových dopravných stavieb. V prevažnej miere sa využívajú v kombinácii s torkrétmi, respektíve sieťami s geokompozitu a separačnými geotextíliami.

Realizácie

IMAG0027
IMAG0031
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil