Zemné kotvy

Založenie objektu Práce špeciálneho zakladania Hĺbkové zakladanie Kotvy Zemná kotva Zemné kotvy Zemné skrutky

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Technológia spočíva v zabudovaní dočasnej alebo trvalej zemnej kotvy pre ukotvenie inej geotechnickej konštrukcie – múru, pažiacej steny, prikotvenie základu existujúceho objektu pri jeho podkopaní alebo stabilizácii, kotvenie paženia stavebných jám, prikotvenie nových základov osadených v svahoch, stabilizácia zosuvných území a podobne.

Kotvy sa dajú realizovať ako tyčové – výstroj betonárska výstuž alebo špeciálne vyrobená kotevná tyč, respektíve ako lanové ( dvoj až 8-lanové) .

Realizujú sa zabudovaním výstroja kotvy (tiahlová a koreňová časť) do vrtu vyplneného cementovou zálievkou. Po čiastočnom zatuhnutí sa vykonáva jednostupňová alebo viacetapová injektáž koreňa kotvy a po zatuhnutí koreňa sa vykoná predopnutie kotiev voči opornej konštrukcii zo železobetónu ( ŽB nosníky,platne, prefabrikované rebrá a podobne) alebo z OK – dočasné a trvalé nosníky z U,I profilov alebo štetovníc.

Kotvy sa používajú v dočasnej úprave – ich doba aktivácie je maximálne do ich dočasnej funkčnosti do 2 rokov alebo ako trvalé (antikorózna úprava ) s možnosťou ich dopínania a dlhodobej kontroly stavu napätosti v kotve.
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil