• Stavextop

Mikropilóty

Založenie objektov Špeciálne zakladanie stavieb Špeciálne zakladanie Hĺbkové zakladanie Založenie na pilótach Stavby na pilótach Pilótové základy Pilóty Mikropilóty injektované Mikropilóty Mikropilóta Tyčové mikropilóty

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Mikropilóta je štíhly základový prvok prenášajúci osové zaťaženie do hlbších vrstiev základovej pôdy. Vrtnou technikou spoločnosti dokážeme realizovať rúrové alebo tyčové mikropilóty zavedené do maloprofilových vrtov priemeru do 156 mm s cementovou zálievkou, a následnou injektážou koreňovej časti mikropilót.

Mikropilóty je možné realizovať aj ako samozavrtávacie s použitím špeciálneho vrtného adaptéra, ktorý umožňuje realizáciu mikropilót v jednej výrobnej etape, počas vrtných prác.

Technológiou mikropilót je možné podchytávať existujúce objekty, a tým zlepšovať základové pomery pre nadstavbu alebo rekonštrukciu objektov. Umožňuje realizáciu nových hĺbkových základov potrebných pre výstavbu priemyselných hál s obmedzenými výškovými pomermi.

Mikropilóty sa využívajú na stabilizáciu svahov, dočasných a trvalých portálov pre tunelové objekty, oporné múry založené na mikropilotách, mikropilotové pažiace steny stavebných jám a líniových stavieb, hĺbkové základy stožiarov VN a telekomunikačné stožiare, vysielače a podobne.

stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil