Gunite (Torkret)

Small-scale special foundation engineering technologies

Spôsob realizácie spočíva v nástreku hotovej prefabrikovanej zmesi alebo na mieste miešanej suchej torkétovej zmesi s urýchľovačom tvrdnutia. Torkréty sa používajú na dočasné stabilizácie svahov stavebných jám a konštrukcií múrov líniových stavieb. Môžu byť aj súčasťou trvalej konštrukcie – napríklad pilótovej steny s povrchovou hladenou úpravou.

Torkréty je možné použiť aj na opravu poškodených a narušených ŽB konštrukcií – sanácia pilierov mostných objektov, ŽB múrov líniových stavieb a pod.

V cestnom staviteľstve sa používajú torkréty aj na dočasnú stabilizáciu výrubov tunelov.

References

realizacia torkret 01
realizacia torkret 02
realizacia torkret 03
realizacia torkret 04
realizacia torkret 05
realizacia torkret 06
realizacia torkret 07
realizacia torkret 08

Stuha mobil