Skip to main content

Vlastná autodoprava

Spoločnosť Stavex Top zabezpečuje dopravu vrtného náradia, maloprofilových súprav, injekčnej techniky, buniek pre výrobné zariadenie staveniska, výstužných košov do pilót a maloprofilových prvkov pre vlastné výrobné kapacity aj pre externých odberateľov.

K dispozícii máme auto s hydraulickou rukou a návesom. Dĺžka prepravovaného materiálu je do 6,5 m pre vozidlo a 8,0 m pre náves, celková možná prepravovaná nosnosť nákladu je do 24 ton.
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Prepravný poriadok

STAVEX TOP, s.r.o. so sídlom Horná Skotňa 3090, Kysucké Nové Mesto, 024 01 podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vydáva PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY.