ŽB základové konštrukcie

Založenie objektov Špeciálne zakladanie Základové rošty Základové pásy Základové pätky Pilótové základy Pilóty Injektáž Maloprofilové technológie Hĺbkové zakladanie

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

V kombinácii s nami ponúkanými maloprfilovými a veľkoprofilovými hĺbkovými základmi realizujeme aj následné základové ŽB konštrukcie – kalichové alebo bezkalichové hlavice (vŕtané alebo hĺbené s debnením), základové pásy a stužujúce ŽB nosníky.

Pre realizáciu ŽB základových konštrukcií máme dostatok skúsených riadiacich technikov a výrobných pracovníkov, vďaka čomu dokážeme zrealizovať komplexné založenie halových objektov, tzv. na kľúč pre urýchlenú montáž prefa alebo OK skeletov.

Realizácie

085555
090738
090934
zakladove zb patky 001
zakladove zb patky 002
zakladove zb patky 003
zakladove zb patky 004
zakladove zb patky 005
zakladove zb patky 006
zakladove zb patky 007
zakladove zb patky 008
zakladove zb patky 009
zakladove zb patky 010
zakladove zb patky 011
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil