Torkréty

Založenie stavby Založenie objektuobjektu Špeciálne zakladanie Torkréty

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Spôsob realizácie spočíva v nástreku hotovej prefabrikovanej zmesi alebo na mieste miešanej suchej torkétovej zmesi s urýchľovačom tvrdnutia. Torkréty sa používajú na dočasné stabilizácie svahov stavebných jám a konštrukcií múrov líniových stavieb. Môžu byť aj súčasťou trvalej konštrukcie – napríklad pilótovej steny s povrchovou hladenou úpravou.

Torkréty je možné použiť aj na opravu poškodených a narušených ŽB konštrukcií – sanácia pilierov mostných objektov, ŽB múrov líniových stavieb a pod.

V cestnom staviteľstve sa používajú torkréty aj na dočasnú stabilizáciu výrubov tunelov.

Realizácie

realizacia torkret 01
realizacia torkret 02
realizacia torkret 03
realizacia torkret 04
realizacia torkret 05
realizacia torkret 06
realizacia torkret 07
realizacia torkret 08
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil